Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Steve Jobs

20.03.12

Elsket. Hatet. Meningene om Steve Jobs er mange. Men uansett hva man måtte mene om den kontroversielle Apple-gründeren er det uomtvistelig at han har vært en av teknologibransjens mest betydningsfulle menn. Dette er mine tanker om Steve Jobs’ betydning, basert på biografien av Walter Isaacson.

Steve Jobs

Foto: Albert Watson

Like mye som mannen, ble også Apple-produktene elsket og hatet. Elsket av dem som ønsker at teknologi skal være verktøy for å nå andre mål. Hatet av dem som ønsker å hacke og cracke og modifisere sine egne produkter. Apple-produkter har aldri vært kjent for transparens og fleksibilitet. Leser man biografien forstår man også hvorfor. Steve Jobs var manisk overbevist om at maskinvare og programvare måtte integreres tett og overlate lite til brukeren for å gi en optimal brukeropplevelse.

I en tid da sikkerhetsproblemer, virus og datainnbrudd bidrar til å redusere tillit til teknologien, er det lett å forstå Jobs’ overbevisning. Teknologi er ikke noe brukeren skal ta stilling til kun for teknologiens skyld. Teknologi er et verktøy for å løse andre oppgaver.

Det var i denne balansegangen mellom frihet og kontroll at kontroversene om både Apple og Steve Jobs oppstod. Mange har — med rette — hevdet at Apple er kontroll- og overvåkningskåte, hovedsaklig ute etter å låse brukerne inne. Det tror jeg er riktig. Samtidig tror jeg, etter å ha lest biografien, ikke at motivasjonen har vært drevet av verken økonomiske interesser eller ønsker om å frata brukerne kontroll. Jeg tror det ligger i kombinasjonen av en manisk fokus på brukeropplevelsen, kombinert med Steve Jobs’ forkjærlighet for egne produkter. Man kan tolke Jobs dithen at det å tukle med Apples egne produkter var noe man ikke kunne tillate brukeren, for det ville ødelegge den perfekte opplevelsen.

I biografien får man også innblikk i Jobs’ lederstil og hvordan han pisket mennesker rundt og bøyde virkeligheten til å passe til sine ønsker. Jeg får inntrykk av at Jobs’ lederstil var et resultat av et umodent sinn med en manisk visjon om hvordan produktene burde være, og dermed ble rasende når andre ikke leverte i henhold til disse visjonene.

Etter å ha lest biografien er jeg nokså sikker på at Apples suksess er et resultat av Steve Jobs’ arbeid, selvfølgelig i kombinasjon med dyktige mennesker som Jonathan Ive, Tim Cook, Jon Rubinstein, Tony Fadell og Ron Johnson. Men uten Steve Jobs hadde nok Apple inngått langt flere design- og ingeniørmessige kompromisser enn hva har vært tilfelle. Der ligger nok også årsaken til deres suksess — ingen kompromisser.

Biografien til Isaacson er vel verdt å lese. Det krever riktignok en viss teknologiinteresse, men uavhengig av hvorvidt man elsker eller hater Apple bringer biografien lystig lesing, god humor, masse innsikt og nøytrale refleksjoner. Biografien kjøper du hos Amazon for $17 USD.

Kjøper du boken via Amazon tjener jeg 4,- kroner. Les mer…

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt