Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Urent spill fra Microsoft i OOXML-saken

11.03.08

Shahzad Rana har stilt meg fem spørsmål i forbindelse med en uttalelse jeg hadde i artikkelen OOXML-debatten er politikk, hvor jeg hevder at jeg som medlem i SN K/185 ser urent spill i komiteen.

Jeg besvarer her Ranas spørsmål.

1) Hva er det finner som urent spill i Microsoft sin underskrifts- og brevkampanje til støtte for Open XML og hvor er for forskjellen sammenlignet med noooxml.org sin kampanje?

Ingen andre enn Microsoft og de impliserte parter vet hva som er gulroten for de som har signert brevene. I beste fall er det kun en oppfordring uten gevinst, i verste fall godtgjørelser fra Microsoft. Dersom det er tilfelle er Microsoft skyldige i korrupsjon. Godtgjørelser kan eksempelvis være avskrivning av gjeld til Microsoft, som mange Microsoft-partnere har, rabatterte lisenser, gratis konsulenttjenester eller andre godtgjørelser som ikke lar seg dokumentere. Slik brevsaken fremstår i dag, bidrar den kun til å underbygge eventuelle spekulasjoner om at Microsoft bedriver urent spill.

Signerer man oppropet på noooxml.org, signerer man uten noen form for gulrot.

I Dagens it kan vi i dag lese at EU gransker Microsoft-kampanje vedrørende de 37 likelydende brevene som ble sendt Standard Norge. Jeg siterer artikkelen:

– Standard Norge er blitt spurt om de har sett «irregulariteter» i den norske prosessen. 37 likelydende brev må kunne betraktes som en irregularitet. Hvorvidt brevskriverne er blitt presset med ulovlige midler hverken kan eller bør Standard Norge vurdere, men de kan heller ikke frikjenne Microsoft, sier Wium Lie.
[…]
Han mener Standard Norge har plikt til å rapportere en slik hendelse når myndigheter ber om det. Han forstår at også Microsoft kjemper for sine synspunkter, men at selskapet står bak 37 likelydende brev til Standard Norge hører ikke hjemme i en teknisk standardiseringsprosess, mener Wium Lie.

Videre spør Rana:

2) Hvor mange SNK 185/SC34 møter har du deltatt på som danner grunnlaget for din “innside” kunnskap?

Jeg har deltatt på ett møte. At jeg ikke er aktiv møtedeltaker i SN K/185 betyr derimot ikke at jeg ikke har kontakt med andre komitédeltakere, at jeg ikke følger med på e-postlister eller lar være å lese tilgjengelig dokumentasjon. I motsetning til visse andre får ikke jeg betalt for arbeidet jeg legger ned i standardiseringsarbeidet. Som nevnt tidligere har verken jeg eller min arbeidsgiver økonomisk ryggrad til for eksempel å sende meg på BRM i Geneve en hel uke.

3) Hvorfor dokumenterer du ikke påstanden om at det er deltakerne av SNK 185/SC 34 som driver uryddig spill?

Dokumentasjonen har foreligget hele veien. Det er godt at EU nå skal granske denne nærmere.

I Sverige ble det bevist uryddig spill. Det innbyr definitivt ikke til tillit til arbeidet Microsoft gjør i Norge.

4) Har du varslet Standard Norge om disse personene fra spørsmål 3? Hvis du ikke har varslet – synes du ikke at Standard Norge burde hatt kjennskap til det? I det minste kan du dokumentere dette ovenfor Standard Norge.

Standard Norge er informert. Den som følger e-postlistene til SN K/185 kjenner også detaljene. Se for øvrig svar på spørsmål 3.

5) Du er vel enig i at deltakere som driver urent spill i SNK 185/SC 34 burde vært slengt ut av komiteen?

Dersom Microsoft på noe som helst vis har godtgjort kunder og partere som har sendt inn dette brevet, bør både Microsoft, deres kunder og partnere ekskluderes fra SN K/185. Videre vil det være en sak for Økokrim, da Microsoft har gjort seg skyldig i korrupsjon. Jeg siterer Straffelovens paragraf 276 annet ledd:

For korrupsjon straffes den som […] gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

For meg er det nærliggende å tro at dette har skjedd, men det er ikke opp til meg å vurdere.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Standarder

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler