Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Urent spill fra Microsoft i OOXML-saken

11.03.08

Shahzad Rana har stilt meg fem spørsmål i forbindelse med en uttalelse jeg hadde i artikkelen OOXML-debatten er politikk, hvor jeg hevder at jeg som medlem i SN K/185 ser urent spill i komiteen.

Jeg besvarer her Ranas spørsmål.

1) Hva er det finner som urent spill i Microsoft sin underskrifts- og brevkampanje til støtte for Open XML og hvor er for forskjellen sammenlignet med noooxml.org sin kampanje?

Ingen andre enn Microsoft og de impliserte parter vet hva som er gulroten for de som har signert brevene. I beste fall er det kun en oppfordring uten gevinst, i verste fall godtgjørelser fra Microsoft. Dersom det er tilfelle er Microsoft skyldige i korrupsjon. Godtgjørelser kan eksempelvis være avskrivning av gjeld til Microsoft, som mange Microsoft-partnere har, rabatterte lisenser, gratis konsulenttjenester eller andre godtgjørelser som ikke lar seg dokumentere. Slik brevsaken fremstår i dag, bidrar den kun til å underbygge eventuelle spekulasjoner om at Microsoft bedriver urent spill.

Signerer man oppropet på noooxml.org, signerer man uten noen form for gulrot.

I Dagens it kan vi i dag lese at EU gransker Microsoft-kampanje vedrørende de 37 likelydende brevene som ble sendt Standard Norge. Jeg siterer artikkelen:

– Standard Norge er blitt spurt om de har sett «irregulariteter» i den norske prosessen. 37 likelydende brev må kunne betraktes som en irregularitet. Hvorvidt brevskriverne er blitt presset med ulovlige midler hverken kan eller bør Standard Norge vurdere, men de kan heller ikke frikjenne Microsoft, sier Wium Lie.
[…]
Han mener Standard Norge har plikt til å rapportere en slik hendelse når myndigheter ber om det. Han forstår at også Microsoft kjemper for sine synspunkter, men at selskapet står bak 37 likelydende brev til Standard Norge hører ikke hjemme i en teknisk standardiseringsprosess, mener Wium Lie.

Videre spør Rana:

2) Hvor mange SNK 185/SC34 møter har du deltatt på som danner grunnlaget for din “innside” kunnskap?

Jeg har deltatt på ett møte. At jeg ikke er aktiv møtedeltaker i SN K/185 betyr derimot ikke at jeg ikke har kontakt med andre komitédeltakere, at jeg ikke følger med på e-postlister eller lar være å lese tilgjengelig dokumentasjon. I motsetning til visse andre får ikke jeg betalt for arbeidet jeg legger ned i standardiseringsarbeidet. Som nevnt tidligere har verken jeg eller min arbeidsgiver økonomisk ryggrad til for eksempel å sende meg på BRM i Geneve en hel uke.

3) Hvorfor dokumenterer du ikke påstanden om at det er deltakerne av SNK 185/SC 34 som driver uryddig spill?

Dokumentasjonen har foreligget hele veien. Det er godt at EU nå skal granske denne nærmere.

I Sverige ble det bevist uryddig spill. Det innbyr definitivt ikke til tillit til arbeidet Microsoft gjør i Norge.

4) Har du varslet Standard Norge om disse personene fra spørsmål 3? Hvis du ikke har varslet – synes du ikke at Standard Norge burde hatt kjennskap til det? I det minste kan du dokumentere dette ovenfor Standard Norge.

Standard Norge er informert. Den som følger e-postlistene til SN K/185 kjenner også detaljene. Se for øvrig svar på spørsmål 3.

5) Du er vel enig i at deltakere som driver urent spill i SNK 185/SC 34 burde vært slengt ut av komiteen?

Dersom Microsoft på noe som helst vis har godtgjort kunder og partere som har sendt inn dette brevet, bør både Microsoft, deres kunder og partnere ekskluderes fra SN K/185. Videre vil det være en sak for Økokrim, da Microsoft har gjort seg skyldig i korrupsjon. Jeg siterer Straffelovens paragraf 276 annet ledd:

For korrupsjon straffes den som […] gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

For meg er det nærliggende å tro at dette har skjedd, men det er ikke opp til meg å vurdere.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt