Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Altinn-skandalen

21.03.12

De siste årene har Altinn hatt store problemer med oppetid når selvangivelsen kommer. I går toppet skandalen seg ved at personopplysninger kom på avveie. Hva går egentlig galt?

Altinn 2012

Det er mye som kan sies om Altinn, men først og fremst er det veldig trist. Trist fordi det har kostet mye tid, mye penger og spesielt fordi det nå også lekker personopplysninger fra løsningen.

Etter å ha svidd av beløp i milliardklassen sitter vi nå igjen med en løsning som er skrudd av fordi den ikke fungerer som den skal.

Facebook som forbilde

På Facebook i går dro jeg paralleller til hvordan Facebook med 850 millioner brukere har god ytelse og oppetid, mens Altinn med 5 millioner brukere verken klarer å holde seg oppe eller holde data sikre. Parallellen var delvis en fleip, men den hadde også et seriøst poeng: Det er ingen teknologisk sammenheng mellom antall brukere og ytelse og tilgjengelighet. Problemene ligger i arkitekturen, noe som også er godt dokumentert i en DNV-rapport.

Jeg skal vokte meg vel for å kritisere eksisterende arkitektur, all den tid jeg ikke kjenner den i detalj. Men når Altinn verken klarer å holde seg oppe eller å holde på personsensitive data, er det et uomtvistelig faktum at arkitekturen er et resultat av slett arbeid.

Det er ikke bare pinlig for staten som eier og involverte leverandører, det er pinlig for hele IT-bransjen fordi Altinn er med på å svekke omdømmet til en hel bransje.

Hva er alternativet?

Det har blitt stilt spørsmålstegn ved de økonomiske aspektene rundt driften. Skal vi betale mye penger for å skalere en tjeneste til et fenomen som kun inntreffer én gang i året?

Heldigvis trenger vi ikke å svare på spørsmålet.

I flere år har vi hatt løsninger for såkalt elastic computing, altså løsninger som bruker kapasitet ved behov — lite kapasitet når trafikken er lav, mer kapasitet når trafikken er høy. Man betaler kun for kapasiteten man bruker. Relativt sett er slike elastiske løsninger billige, spesielt når man nå ser på kostnaden ved å ha en milliardløsning stående avslått over flere dager.

Problemet med å bruke slike tjenester ligger ikke i teknologien, men i det norske lovverket. De siste par årene har det vært diskutert hvorvidt offentlig sektor skal få lov til å plassere personsensitive opplysninger om norske borgere i utenlandske løsninger som Amazon og Google. Men selv om lovverket er til hinder for bruk av utenlandske tjenester, er det ingenting i veien for å bruke norske løsninger.

I en større sammenheng

Ser man Altinn-problemet i en større kontekst, bør det avstedkomme noen nye refleksjoner omkring debatten om Datalagringsdirektivet og e-valg. Historien har vist at innsamlet informasjon kommer på avveie og at løsninger manipuleres og hackes. Når det gjelder offentlige tjenester som håndterer våre grunnleggende samfunnsverdier som skatt, kommunikasjon, personvern og valg er det ikke bare uheldig, det er uakseptabelt.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt