Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Er det noe tidspunkt vi skal snakke om menneskeskapte klimaendringer på, så er det nå. Mens ekstremværet «Hans» er friskt i minnet. Folk har vært evakuert fra sine hjem. Hus har blitt oversvømt. Hus har blitt tatt av ras. Veier vasket vekk. Demninger ødelagt. Mobilnettet ute av drift. Trygghetsalarmer utilgjengelig.

Skadene er enorme, og i tillegg til den største tragedien at folk mister sine hjem, kommer den økonomiske kostnaden. Til syvende og sist er det du og jeg som må betale. Gjennom økte forsikringspremier og økt skatt.

Ekstremværet «Hans» er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Den globale oppvarmingen ga ekstremvarme sør i Europa denne sommeren, som igjen har fordampet masse vann som på et eller annet tidspunkt må ned igjen. Og ned igjen ble her i Norge, med det resultatet vi nå ser. Bildet over er tatt av Thomas Mørch i Nesbyen.

Det finnes fortsatt et oppsiktsvekkende høyt antall mennesker som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. At det vi ser er naturlige variasjoner. At det har regnet og flommet også før i tiden. Dessverre er det lett å trekke enkle konklusjoner basert på hva man ser ut vinduet, eller i nyhetene. Vær og klima er to forskjellige ting. Klimaet, som vi har ødelagt, lager været. Frekvensen på ekstremværet og mengden det fører med seg er ikke lenger slik det var før. Nå kommer det mer og oftere.

Jeg velger å tro på vitenskapen av én enkelt årsak: Vitenskapen bryr seg ikke om hva jeg tror. God forskning med vitenskapelige metoder er transparent og etterprøvbar. God forskning legger ikke bare frem resultatene og sine funn, den legger også frem metodene slik at andre kan etterprøve dem. De som fornekter menneskeskapte klimaendringer legger ikke frem noe slikt. De støtter seg ikke på forskning, de baserer seg på noe de tror, i stedet for noe som kan etterprøves. Klimaendringer er ikke politikk. Det er vitenskap.

Jeg tror noe av årsaken til at et oppsiktsvekkende høyt antall mennesker her i Norge fornekter forskningen er todelt.

For det første har vi det stort sett fint akkurat nå. Vi driver med de samme tingene vi alltid har gjort, og plages i det store og hele lite. Inntil nå. Inntil «Hans» kom. Hvorfor trenger vi å fly mindre eller å spise mindre kjøtt? Vi har det jo helt fint. Hvorfor skal noen forskere fortelle meg hva vi bør gjøre og spise og hvordan vi skal leve livet vårt? Folk liker ikke å bli prakket på det de selv opplever som bedrevitende som skal ha dem til å ta andre valg enn hva de selv har lyst til. Dette preger også deres tankesett og det påvirker hvilke grupper de henger i på Facebook og hvilke nyheter de oppsøker og hvilke kilder de støtter seg på. Mennesker elsker bekreftelser på det vi selv tror og mener, kalt confirmation bias.

For det andre har vi en gigantisk olje- og gassnæring i Norge. Produkter som bidrar til klimaendringene er levebrødet til svært mange mennesker. I det offentlige ordskiftet er det nok mange som føler at de er skitne på hendene. Hva annet skal de leve av? Vi mennesker er ekstremt tilpasningsdyktige, så jeg er ikke bekymret for omstillingsevnen. Men samtidig er vi late av natur. Vi omstiller oss ikke før vi må. Dette påvirker også hva mange mener.

Klimaendringene vi nå opplever er menneskeskapt. Ekstremværet «Hans» har vi skapt selv. Intet enkeltindivid er ansvarlig, men kollektivt har vi skapt været vi nå opplever. Det er forskningsmessig konsensus om at klimaendringene er menneskeskapte, og de som refererer til annen «forskning» har ingen vitenskapelig dekning for å hevde noe annet. Etter en uke med regn og flom og ras og evakuerte hjem er det skammelig og respektløst å fortsette inn dette blindsporet. Vi er forbi det punktet hvor vi trenger å diskutere om klimaendringene er menneskeskapte eller ei. Vi trenger reell forandring. Og vi trenger det må mange nivå. Vi trenger det på globalt nivå, nasjonalt nivå og vi trenger det helt ned til det enkelte individ. Vi kan ikke lenger lene oss på andre og håpe at «noen» skal gjøre de endringene vi trenger. Vi må gjøre dem selv.

Det er ikke vanskelig å lære seg å kjøre et nullutslippskjøretøy.

Det er ingen frihetsfrarøvelse å droppe en utenlandstur med fly.

Det er ikke vondt å lære seg å lage litt ny mat.

Det er ikke flaut å engasjere seg i klima, miljø og naturvern.

Det er ikke innmari vanskelig å bytte jobb.

Alt det krever er at du er åpen for å gjøre noe nytt og annerledes.

Er du det?

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Etter 24 år som arbeidstaker er det på tide å ta steget ut av komfortsonen. Jeg starter mitt eget firma, Nivlheim AS!

Og jeg trenger din hjelp!

Mange bedrifter synes det er krevende å identifisere og utnytte sitt digitaliserings- og teknologipotensial. Nivlheim tilbyr hjelp til å etablere en digitaliseringsstrategi og til å omsette den i praksis, slik at bedriften er bedre rustet i møtet med nye konkurrenter og endrede markedskrav, og kan effektivisere egen drift.

Jeg trenger at du henter meg inn til å hjelpe din arbeidsgiver med de utfordringene du vet at dere har hos dere! Jeg har listet opp alt jeg kan bistå med.

Du kan også få praktisk kunnskap om teknologiledelse gratis og uforpliktende rett i innboksen ved å abonnere på nyhetsbrevet.

Men tenker du nå at dere ikke har noen utfordringer? Eller at det jeg tilbyr ikke er helt relevant? Send meg gjerne også tre linjer om hvorfor det ikke er aktuelt å hente meg inn. Jeg vil vite hvorfor.

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Kina står i dag i en spagat mellom Vesten, NATO, EU, Sør-Korea og Japan på den ene siden, og Russland, Iran og Nord-Korea på den andre. Demokratier mot diktaturer. Kina, som selv er et diktatur, lener seg tyngst på det autoritære beinet, men handelen med Vesten er viktig for Kinas videre utvikling.

Til tross for at jeg er Platinum Member hos AliExpress, og til og med eier aksjer i Alibaba Group, synes jeg begge deler er problematisk. Fortsatt handel med et selskap som holder til i et diktatur bidrar kun til videre finansiering av det samme diktaturet. Jeg har den senere tiden ikke handlet hos AliExpress og jeg tenker at videre samfunnsutvikling i negativ retning vil sette en endelig spiker i kista for fortsatt handel. Jeg har i skrivende stund også fjernet betalingskortet mitt fra AliExpress, men kontoen blir værende for reklamasjon og ordrehistorikk.

Så kommer vi til en litt mer komplisert problemstilling. Hvilket utstyr har du i hjemmet som direkte eller indirekte er produsert av en kinesisk produsent. Jeg har tidligere skrevet om ringeklokken. Den er nå byttet ut og ikke i drift. Jeg har tidligere skrevet om robotstøvsugeren. Den er fortsatt i drift. Hva kan kinesiske myndigheter få ut av den?

Isolert sett er min robotstøvsuger fullstendig uinteressant for kinesiske myndigheter, men summen av slikt utstyr spredt ut over alle land i alle kontinent er plutselig svært verdifull. Plassert i samme nettverk som annet utstyr blir plutselig en robotstøvsuger eller andre kinesiskproduserte varer en viktig vektor enten for etterretning eller hacking.

Slikt utstyr er gjerne koblet til Wi-Fi og oppdateres automatisk når produsenten kommer med nye oppdateringer. Gjort riktig kan kinesiske myndigheter diktere utstyrsprodusenter til å legge inn uønsket kode i slike oppdateringer. Kode som kan skanne nettverk etter annet utstyr som igjen kan benyttes som vektor for videre etterretning eller hacking. Det høres kanskje ut som science fiction eller krim eller endatil konspiratorisk. Problemstillingen er høyst reell. Vi lever i en verden som er i ferd med å splittes i to, med nevnte konstellasjoner på hver sin side. Og vi sitter på den ene siden og kineserne i skrivende stund på den andre. At kinesiske myndigheter benytter slikt utstyr til etterretningsformål må vi anta. Det høres surrealistisk ut at en støvsuger blir brukt til militær etterretning, men støvsugeren er en datamaskin og datamaskiner blir brukt og misbrukt til dette formålet.

Et nylig eksempel på dette er sakene som har gått om bruk av TikTok, som eies av selskapet ByteDance, angivelig med sterke bindinger til kinesiske myndigheter. Av denne årsak blir mange nektet å ha TikTok installert på tjenestetelefon, av frykt for at TikTok kan hente ut sensitiv informasjon fra telefonen. Telefonen er en datamaskin. Det samme er robotstøvsugeren. Data de har tilgjengelig er forskjellig, men problemstillingen er fortsatt den samme, at de kan inngå i et nettverk av datamaskiner for informasjonsinnhenting for kinesiske myndigheter.

Spørsmålet er, hva gjør du med det? Hva gjør du med robotstøvsugeren eller annet kinaprodusert utstyr? Det enkleste er selvfølgelig å kassere det, men det gjør jo en jobb i hjemmet. Er det mulig å isolere utstyret?

Selv benytter jeg brannmuren Firewalla, både hjemme og på hytta. Det er en bitteliten brannmur på størrelse med en fyrstikkeske, men med brukervennlige og kraftige funksjoner for å overvåke, isolere og utestenge trafikk i nettverket.

Ta for eksempel dette skjermbildet fra Firewalla-appen som viser robotstøvsugeren.

Roborock i Firewalla

Hvorfor har støvsugeren de siste 30 dagene lastet opp 13 megabyte og ned 9? Hvorfor «ringer den hjem» flere ganger i døgnet til ukjente destinasjoner? Hvilke av disse destinasjonene og hvilken trafikk er legitim? Umulig å si.

Nye spørsmål melder seg. Den enkleste løsningen er å isolere slike enheter fullstendig, å si at de ikke kan kommunisere med internett eller andre enheter på nettverket. Problemet er at man fjerner funksjonalitet fra produktet ved å gjøre dette. Ta for eksempel robotstøvsugeren. Isolerer jeg den på nettverket, eller kanskje fjerner den fullstendig fra nettverket, må jeg gå til støvsugeren og trykke på en knapp for å starte den. Det er greit, men det å opprette soner i huset, justere sugestyrken, sette automatiske tidsskjema, å betjene den via appen, og så videre, slutter å fungere.

Jeg har sett etter en mellomting, men synes det er håpløst å vurdere hva som er legitime nettverksdestinasjoner og trafikk, og skille dette fra hva jeg tror er uønsket. Man kan i Firewalla blokkere regioner, for eksempel Kina, men hva hjelper det når de benytter AWS i Tyskland? Eller hvis de blander legitim og illegitim trafikk?

En ting jeg anser som unødvendig er at slikt utstyr skal ha kontakt med annet utstyr på nettverket hjemme. Med Firewalla kan jeg blokkere slike enheter fra å kommunisere med annet utstyr, for eksempel ved å blokkere kommunikasjon med andre IP-adresser og/eller porter på det lokale nettverket.

Og så må vi igjen snakke litt om det vi har på telefonen. TikTok? Vel, det har jeg aldri hatt på min telefon. Men jeg har AliExpress-appen og det kan knapt sies å være bedre. Xiaomi-appen har jeg også, til støvsugeren. Og DJI sin til dronen. Jeg har avgrenset hva disse appene får tilgang til på telefonen, samtidig er det åpenbart at det allikevel er en del informasjon de får tilgang til. Jeg liker det ikke.

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler